REISJÄRVEN OPISTOSEUROJEN TYÖVUOROT

Reisjärven Opistoseurat 2022 lähestyy. Varaa työvuoro ja jaa linkkiä eteenpäin, jotta tarvittava työvoima saataisiin täytettyä.

HUOM! Huolehdi varmistus sähköpostista.
https://suvivuorot.fi/static/reisjarvi/index.html

Varaa työvuorot ensisijaisesti oman ry:n kohdalta. ☀️

TERVEISIÄ YHTEISTYÖSEMINAARISTA

Maalis-huhtikuun vaihteessa rauhanyhdistysten edustajat kokoontuivat oman alueensa yhteistyöseminaareihin opistoille. Seminaareissa keskusteltiin yhteisestä työstä ja jaettiin työmuotokohtaisia ja muita ajankohtaisia kuulumisia.

Miten tämä alueen rauhanyhdistysten ja SRK:n yhteinen työ on organisoitu?
Aluetiimit vastaavat oman työalansa alueellisesta suunnittelusta, alueellisista tapahtumista ja rauhanyhdistysten toiminnan tukemisesta. Aluetiimejä on esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyön aluetiimi, kotimaan lähetystyön aluetiimi, viestinnän aluetiimi tai vaikkapa leirityöryhmä. Jokaisen työmuodon aluetiimin vetäjä kuuluu yhteistyötoimikuntaan.

Yhteistyötoimikunta kokoaa eri työmuotojen edustajat yhteissuunnitteluun. Se valmistelee esitykset yhteistyöseminaariin ja kokoaa alueellisen toimintakalenterin. Yhteistyöseminaari kokoaa alueen rauhanyhdistysten edustajat yhteissuunnitteluun.

Jokaisella kolmella alueella toimii siis omat aluetiimit, oma yhteistyötoimikunta, ja alueen rauhanyhdistykset kokoontuvat omaan yhteistyöseminaariin alueen opistolle.

Tehkää työtä niin kauan kuin päivä on.
Tämän kevään seminaareissa perjantai-iltana keskusteltiin alustuksen ”Tehkää työtä niin kauan kuin päivä on” pohjalta. Oli tärkeää päästä kasvotusten keskustelemaan työn käynnistymisestä korona-ajan rajoitusten päätyttyä. Tarvitsemme innostamistakin hiljaisen jakson jälkeen.

Lauantaiaamuna viestinnän aluetiimi johdatteli keskustelemaan otsikolla ”Etälähetykset osana kristillisyyden toimintaa”. Siinä pohdittiin ja jaettiin kokemuksia mm. siitä, minkä verran nettilähetyksillä tulisi olla osuutta rauhanyhdistysten toiminnassa osana uutta normaalia.

Lauantain aamupäivän alustuksen aihe oli ”Kunnioittakaa toinen toisianne”. Alustuksissa ja keskusteluissa nousi esille uskovaisten keskinäisen rakkauden vaalimisen tärkeys. Ajallisista asioista meillä voi olla erilaisiakin mielipiteitä. Tarvitaan kuuntelemista ja kunnioitusta. Myös esivaltaa tulee kunnioittaa ja pyrkiä toimimaan esivallan ohjeistusten mukaisesti, vaikka olisi välillä eri mieltäkin sen päätöksistä.

Seminaareissa oli esillä aluetiimien järjestämät työmuotokohtaiset infopisteet, jossa sai kuulla ja keskustella ajankohtaisista asioista.

Näitä pisteitä oli:
• kotimaan lähetystyö
• ulkomaan lähetystyö ja humanitaarinen apu
• lapsi- ja nuorisotyö
• perhe- ja diakoniatyö
• viestintä, julkaisut ja lehdet
• tietojärjestelmät
• talous ja hallinto
• opistotyö
• leirityö

Alueellinen yhteinen kokous
Seminaareissa pidetään aina myös alueen yhteinen kokous. Siellä valitaan aluetiimien jäsenet erovuoroisten tilalle ja kuullaan työmuotojen ajankohtaisista asioista, sekä esimerkiksi yhteenvetoa alueen rauhanyhdistysten taloustilanteesta. Kokouksessa käydään myös läpi alueen suurten seurojen järjestelyvuoroja (suviseurat, opistoseurat, juhannusseurat) tuleville vuosille.

Seuraavat meidän rauhanyhdistyksen vastuuvuorot suurissa seuroissa ovat Reisjärven opistoseurat elokuussa 2022.

LAHJOITUS

Rahalahja Nivalan Rauhanyhdistys ry:lle.
Voit osallistua kolehtiin lahjoittamalla haluamasi summan Nivalan Rauhanyhdistyksen tilille: FI69 4749 00100 626 18 viitenumero 1009
tai tekemällä lahjoituksen MobilePay-sovelluksella numeroon 78427.
Voit tehdä myös kuukausilahjoituksen verkkopankissasi ja lahjoittaa haluamasi summan säännöllisesti Nivalan Rauhanyhdistyksen tilille: FI69 4749 00100 626 18 viitenumero 1009.
Rahankeräyslupa RA/2020/1445 on voimassa toistaiseksi, alkaen 9.1.2021.

RAUHANYHDISTYSTEN TOIMINTAA VERKOSSA

Seurat
– Keskiviikkoisin klo 19 Helsingistä, Jyväskylästä, Itä-Suomesta, Tampereelta ja Vaasasta.
– Lauantaisin klo 18 Helsingistä. Klo 19 Itä-Suomesta, Oulusta, Tampereelta ja Vaasasta.
– Sunnuntaisin klo 15 Laukaasta ja Itä-Suomesta. Klo 16 Helsingistä, Hämeenlinnasta, Jyväskylästä, Lahdesta, Rovaniemeltä, TAmpereelta, Tikkakoskelta, Torniosta ja Vaasasta. Klo 17 Oulusta. Klo 17.30 Tampereelta. Klo 18 Helsingistä, Itä-Suomesta, Rovaniemeltä, Tampereelta, Torniosta ja Vaasasta.
Linkit näihin lähetyksiin sekä ruotsin- ja englanninkielisiin seuroihin löytyvät SRK:n sivuilta.

Raamattuluokat
– Perjantaisin klo 18. Seuraa Instagramissa nuorten kanavaa @kapsakkijutut. Tulevat nuorten nettitilaisuudet löydät täältä. Kapsakkijutut.fi-sivustolta löytyy nuorille kuuntelemista ja tekemistä.

Päiväkerhot
Kotipäiväkerhoihin vinkkejä löytyy Lastenpolun puuhasivuilta. Lastenpolku.fi-sivustolta löytyy paljon muutakin tekemistä perheen pienimmille. Tervetuloa mukaan!

RESURSSIPANKKI

Tarvitsetko kotiin lastenhoitajaa tai muuta apua? Resurssipankki auttaa!

Resurssipankki kokoaa SRK:n ja rauhanyhdistysten vapaaehtoistyöhön käytettävissä olevia henkilöitä. Näitä tietoja käytetään paikallisissa rauhanyhdistyksissä erilaisten tehtävien tarjoamiseen. Tehtäviä voivat olla mm. lyhytaikainen lastenhoito, vanhusten luona vierailut sekä oman rauhanyhdistyksen työvuorot. Lisäksi voit ilmaista kiinnostuksesi SRK:n rippikouluisostoimintaan.

Työtehtävät ovat luonteeltaan vapaaehtoistyötä. Joistakin tehtävistä (lastenhoito, rippikoululeirien isostoiminta) maksetaan palkkio.

Jos tarvitset tilapäistä apua arjessa, ota yhteyttä Nivalan ry:n perhe- ja diakoniatoimikunnan vastuuhenkilöihin: Sinikka Kivioja P. 040-419 3493, Eveliina Palola P. 044-2971295, Heidi Myllyneva P. 044-5282013

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua resurssipankkiin vapaaehtoiseksi täältä. Resurssipankkiin syötetään yhteystietojen lisäksi itseä kiinnostavat työtehtävät sekä mahdollinen kokemus. Ilmoittautujan on hyväksyttävä käyttäjäehdot omien yhteystietojen jakamisesta rauhanyhdistysten vastuuhenkilöiden käyttöön. Vapaaehtoisen tulee olla rippikoulun käynyt. Yläikärajaa ilmoittautumiselle ei ole.