Tietoa rauhanyhdistyksen toiminnasta uusille kuopiolaisille

Rauhanyhdistyksen toiminnasta tiedotetaan ajantasaisesti rauhanyhdistyksen internet-sivuilla. Lisäksi rauhanyhdistys julkaisee kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy) paperisen puolivuositiedotteen, jonka voi ottaa itselleen rauhayhdistyksen eteisestä, ilmoitustaulun vieressä olevasta laatikosta. Puolivuositiedote sisältää puolivuosiohjelman lisäksi runsaasti tietoa rauhanyhdistyksen toiminnasta.

Rauhanyhdistyksellä on facebook-sivut (Kuopion Rauhanyhdistys ry) ja lisäksi toimii ainakin kaksi suljettua facebook-ryhmää: Kuopion ry:n lapsiperheet ja Kuopion nuoret. Näissä käydään vapaamuotoista keskustelua ja ilmoitetaan vaihtelevasti eri tapahtumista.

Rauhanyhdistyksellä toimii kuusi eri ’myyjäispiiriä’, joille on kullekin perustettu oma vapaamuotoinen whatsapp-ryhmä yhteydenpidon helpottamiseksi ja käytännön toiminnasta keskustelemiseksi. Ryhmiin liittymällä pääsee helposti mukaan käytännön toimintaan ja saa lisää tietoa. Piirit ovat keskusta, Etelä-kuopiolaiset, Saaristokaupunki, Vuorela-Toivala, Itä-Siilinjärvi ja Länsi-Siilinjärvi. Nuorilla on lisäksi oma whatsapp-ryhmä. Whatsapp-ryhmiin pääsyä voi pyytää esim. pyhäkoulun aluevastuuhenkilöiltä tai nuorten ideointiryhmän edustajalta (yhteystiedot puolivuositiedotteessa).

Seuraavassa tarkempaa tietoa seuratoiminnasta, lapsi- ja nuorisotyöstä sekä siitä, miten pääset mukaan rauhanyhdistyksen eri toimintamuotoihin.

Seurat

– Seuroja järjestetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19:00 sekä sunnuntaisin, jolloin on kaksi tai kolme seurapuhetta.

– Kesäaikana seuroja on harvemmin.

– Lisäksi tai vaihtoehtoisesti järjestetään mm. lasten seuroja, keskusteluiltoja, kirkkoseuroja, kirkkopyhiä lähialueen kirkoissa sekä seuroja palvelukodeissa.

– Tarkemmat tiedot löytyvät puolivuositiedotteesta ja nettisivuilta.

Lapsi- ja nuorisotyö

– Päiväkerho on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille

o Päiväkerhoja pidetään torstaisin klo 17.30 Kuopion rauhanyhdistyksen toimitalolla päiväkerhotiloissa ja Siilinjärvellä Hamulan koululla (Harjamäenraitti 15 B ovi)

– Pyhäkoulu on tarkoitettu alle 4-luokkalaisille lapsille

o Pyhäkouluja pidetään sunnuntaisin pyhäkoulupiireittäin rauhanyhdistyksellä, kodeissa tai ulkokohteissa.

o Pyhäkoulupiirejä on monia: Kuopion keskusta, Saaristokaupunki, Etelä-Kuopio A (Hiltulanlahti, Vehmasmäki, Kurkimäki ja näiden eteläpuoliset alueet) Etelä-Kuopio B (Karttulan tien alue ja Länsirannan maaseutualueet), Toivala-Muuruvesi, Länsi-Siilinjärvi ja Itä-Siilinjärvi

• Keskustan alueen rauhanyhdistyksen pyhäkoulu on klo 15.30 akvaariossa tai olohuoneessa. Sinne ovat tervetulleita myös muiden alueiden lapset.

• Muiden alueiden pyhäkoulu on joko klo 11.00 tai 11.30.

• Puolivuositiedotteesta ja internet-sivujen toimintakalenterista (ajantasainen tieto) löytyvät tarkemmat paikat ja ajankohdat eri alueilla. Jos nettisivuilla ei ole esimerkiksi tietosuojasyistä pyhäkoulupaikan osoitetta, puolivuositiedotteesta löytyy pyhäkoulualuevastaavan nimi, jolta osoitteen voi tiedustella.

– Raamattuluokka on tarkoitettu 4.-6.-luokkalaisille lapsille.

o Raamattuluokat pidetään rauhanyhdistyksellä perjantaisin klo 18:30-20.00 vuoroviikoin siilinjärvisille ja kuopiolaisille.

o Raamattuluokissa on tarjoilu, 2 euroa/lapsi.

– Yläkouluilta on tarkoitettu 7.-8.- luokkalaisille nuorille, ja Nuorten perjantai eli NUPE on tarkoitettu rippikoulun käyneille ja vanhemmille nuorille.

o Yläkouluilta ja NUPE pidetään rauhanyhdistyksellä vuoroviikoin perjantaisin klo 18.30-20.00.

o Molemmissa on tarjoilu, 2 euroa/hlö. Tarjoilut maksetaan MobilePayllä rauhanyhdistyksen numeroon 30148.

– Rippikoulutyö (kodinillat, talvipäivät) pidetään rauhanyhdistyksellä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

– Lastenhoitoiltoja järjestetään rauhanyhdistyksellä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

– Keskusteluiltoja järjestetään rauhanyhdistyksellä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

– Ideointiryhmä järjestää opiskelijoille toimintaa

Ilmoittautuminen rauhanyhdistyksen työryhmiin

– Olet tervetullut mukaan rauhanyhdistyksen toimintaan ja eri työryhmiin. Voit ilmoittautua mukaan keittiö-, leivonta- ja siivousryhmiin. Yhteystiedot löytyvät puolivuositiedotteesta.

Jäseneksi ilmoittautuminen

Sähköinen jäsenlomake ja tietosuojaseloste löytyy Jäsenyys-sivulta.