Seurat

Seuroja järjestetään yleensä keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Seuraohjelma koostuu seurapuheista, virsistä ja Siionin lauluista. Seurojen tarkoitus on rohkaista ja tukea sanankuulijaa uskonelämässä sekä kutsua Jumalan valtakuntaan sen ulkopuolella eläviä ihmisiä.

Keskiviikko- ja lauantaiseuroissa on yksi seurapuhe, sunnuntaiseuroissa kaksi seurapuhetta. Puheen pitää pappi tai maallikkosaarnaaja. Ensimmäisen puheen jälkeen on yleensä kahviväliaika.  Seuroja järjestetään oman toimitalon lisäksi toimialueen kirkoissa ja muissa seurakunnan tiloissa sekä kodeissa ja palvelutaloissa.

Raamattuluokka

Raamattuluokkatoiminta on kohdistettu 4.-8.-luokkalaisille, alle rippikouluikäisille lapsille ja nuorille. Sen tavoitteena on tuoda Raamatun kertomukset tutuiksi sekä tukea varhaisnuorten uskonelämää ja kotien kristillistä kasvatusta.

Päiväkerho ja pyhäkoulu

Lapsille järjestetään pyhäkouluja ja päiväkerhoja, joissa perusajatuksena on Jeesuksen antaman opetuskäskyn toteuttaminen. Pyhäkoulun tavoite on tutustuttaa pienet lapset Raamatun kertomuksiin ja uskon peruskysymyksiin sekä toimia kasvatustyössä vanhempien tukena. Päiväkerho on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Päiväkerhossa askarrellaan, leikitään ja hiljennytään hartaushetkeen. Opettajina toimivat tehtävään kutsutut henkilöt, jotka uskovat samalla tavalla lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Perhe- ja diakoniatyö

Diakoniatyössä keskeistä on auttaa ja tukea lähimmäisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe- ja diakoniatoimikunta tukee perheitä organisoimalla lastenhoito- ja muuta apua. Toimikunta järjestää käyntejä ja vierailuja vanhusten koteihin. Mahdollisia avuntarvitsijoita ohjataan hakemaan ja käyttämään yhteiskunnan ja seurakunnan avustuspalveluja.

Nuorten perjantai

Nuorten perjantai on rippikoulun käyneille nuorille suunnattu toimintamuoto, joka lisää nuorten yhteenkuuluvuutta yhteisen tekemisen, pelien ja leikkien kautta. Iltaan sisältyy keskusteleva uskontotuokio, jonka aiheet nousevat nuorten elämänpiiristä.

Muu toiminta

Muita toimintamuotoja ovat mm. naisten- ja miestenillat, aviopuolisopäivät sekä varttuneen väen tiistaikerhot.