Seurat

Seuroihin kokoonnutaan yleensä sunnuntaisin. Seuroihin niin kuin muuhunkin toimintaan on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Yleensä seuroissa on yksi seurapuhe. Puheen pitää pappi tai maallikkosaarnaaja. Puheen jälkeen on mahdollisuus käyttää seuraravintolan palveluja. Seuroja järjestetään oman toimitalon lisäksi toimialueen kirkoissa ja seurakuntataloissa sekä kodeissa.

Raamattuluokka

Alle rippikouluikäiset, 5-8-luokkalaiset lapset ja nuoret, käyvät raamattuluokissa, ja niiden tarkoituksena on syventää varhaisnuorten Raamatun tuntemusta, hoitaa uskoa sekä tukea kotien kristillistä kasvatusta. Raamattuluokat kokoontuvat perjantaisin kodeissa.

Pyhäkoulu

Lapsille järjestetään pyhäkouluja. Pyhäkouluihin kokoonnutaan sunnuntaisin kodeissa ja toimitalolla.

Perusajatuksena pyhäkoulussa on Jeesuksen antaman opetuskäskyn toteuttaminen. Opettajina toimivat tehtävään kutsutut henkilöt, jotka uskovat samalla tavalla lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Perhe- ja diakoniatyö

Diakoniatyössä keskeistä on auttaa ja tukea lähimmäisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe- ja diakoniatoimikunta tukee perheitä organisoimalla lastenhoito- ja muuta apua. Toimikunta järjestää käyntejä ja vierailuja vanhusten koteihin. Mahdollisia avuntarvitsijoita ohjataan hakemaan ja käyttämään yhteiskunnan ja seurakunnan avustuspalveluja.