Seurat

Seuroihin kokoonnutaan yleensä sunnuntaisin. Seuroihin – niin kuin muuhunkin toimintaan – on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Yleensä seuroissa on kaksi seurapuhetta. Puheiden välissä on väliaika, jolloin on mahdollisuus käyttää seuraravintolan palveluja. Puheen pitää pappi tai maallikkosaarnaaja. Seuroja järjestetään kerran kuukaudessa myös Teppolan ja Salonkartanon palvelukodeissa.

Raamattuluokka

Alle rippikouluikäiset, 5-8-luokkalaiset lapset ja nuoret, käyvät raamattuluokissa, ja niiden tarkoituksena on syventää varhaisnuorten Raamatun tuntemusta, hoitaa uskoa sekä tukea kotien kristillistä kasvatusta.

Päiväkerho ja pyhäkoulu

Lapsille järjestetään pyhäkouluja ja päiväkerhoja alueittain. Päiväkerhot järjestetään Rauhanyhdistyksen toimitalossa sekä kodeissa. Pyhäkouluihin kokoonnutaan sunnuntaisin kodeissa.

Perusajatuksena sekä pyhäkoulussa että päiväkerhossa on Jeesuksen antaman opetuskäskyn toteuttaminen. Opettajina toimivat tehtävään kutsutut henkilöt, jotka uskovat samalla tavalla lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Perhe- ja diakoniatyö

Diakoniatyössä keskeistä on auttaa ja tukea lähimmäisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe- ja diakoniatoimikunta tukee perheitä organisoimalla lastenhoito- ja muuta apua. Mahdollisia avuntarvitsijoita ohjataan hakemaan ja käyttämään yhteiskunnan ja seurakunnan avustuspalveluja.

Nuorten perjantai

Nuorten perjantai on rippikoulun käyneille nuorille suunnattu toimintamuoto, joka lisää nuorten yhteenkuuluvuutta yhteisen tekemisen, pelien ja leikkien kautta.

Iltaan sisältyy keskusteleva uskontotuokio, jonka aiheet nousevat nuorten elämänpiiristä. Nuorten perjantait toteutetaan yhdessä Salonpään Rauhanyhdistyksen kanssa.

Varttuneiden kerho

Kuukausittain järjestettävä Varttuneiden kerho on kohtaamispaikka eläkeläisille. Kerhossa järjestetään ohjelmaa kuten alustuksia, keskustelua ja retkiä osallistujien toiveiden mukaan. Kerhon tarkoitus on virkistää henkisesti ja hengellisesti.