Seuratoiminta

Seuroja järjestetään pääsääntöisesti rauhanyhdistyksen toimitalolla. Seuratilaisuudet muodostuvat seurapuheista, virsistä ja Siionin lauluista. Puheet pohjautuvat Pyhän Raamatun opetukseen sekä evankelis-luterilaiseen uskoon, tunnustukseen ja oppiin: ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Lisäksi seuroja pidetään eri paikkakunnilla kodeissa, seurakunta- ja vanhainkodeissa sekä vankiloissa.
Seuroja järjestetään pääsääntöisesti joka sunnuntai. Ajankohta vaihtelee vuodenaikojen mukaan.

Lapsi- ja nuorisotyö

Lapsi- ja nuorisotyö tukee kotien kasvatustyötä. Käytännössä se on perhekerho-, pyhäkoulu- ja raamattuluokkatoimintaa sekä nuorten leirejä ja keskustelutilaisuuksia. Opetuksen pääpaino on lasten ja nuorten omakohtaisen uskon tukeminen. Raamattuluokat järjestetään pääsääntöisesti kodeissa perjantai-iltaisin. Pyhäkoulut järjestetään pääsääntöisesti kodeissa joka toinen sunnuntai.

Päiväkerho ja pyhäkoulu

Lapsille järjestetään pyhäkouluja ja päiväkerhoja. Perusajatuksena sekä pyhäkoulussa että päiväkerhossa on Jeesuksen antaman opetuskäskyn toteuttaminen. Opettajina toimivat tehtävään kutsutut henkilöt, jotka uskovat samalla tavalla lasten ja heidän perheidensä kanssa. Päiväkerhoista ja pyhäkouluista löytyy tiedot toimintakalenterista.

Perhe- ja diakoniatyö

Diakoniatyössä keskeistä on auttaa ja tukea lähimmäisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe- ja diakoniatoimikunta tukee perheitä organisoimalla lastenhoito- ja muuta apua. Toimikunta järjestää käyntejä ja vierailuja vanhusten koteihin. Mahdollisia avuntarvitsijoita ohjataan hakemaan ja käyttämään yhteiskunnan ja seurakunnan avustuspalveluja.