Seurat

Seuroihin kokoonnutaan sunnuntaisin toimitalolle ja aika ajoin kotiseuroihin perjantaisin. Seuroihin niin kuin muuhunkin toimintaan – on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Yleensä seuroissa on kaksi seurapuhetta. Puheiden välissä on väliaika, jolloin on mahdollisuus käyttää seurakahvion palveluja. Puheen pitää  maallikkosaarnaaja tai pappi. Seuroja järjestetään myös toimialueen kirkoissa ja seurakuntataloissa sekä vanhusten hoitokodeissa.

Raamattuluokat

Raamattuluokat järjestetään sekä nuorille että varhaisnuorille toimitalolla perjantai-iltaisin. Lisäksi lasten raamattuluokkaa pidetään kodeissa. Niiden kaikkien tarkoituksena on syventää nuorten Raamatun tuntemusta, hoitaa uskoa sekä tukea kotien kristillistä kasvatusta.

Päiväkerho ja pyhäkoulu

Lapsille järjestetään pyhäkouluja ja päiväkerhoja. Päiväkerho järjestetään toimitalolla keskiviikkoisin. Pyhäkouluihin kokoonnutaan sunnuntaisin kodeissa.Perusajatuksena sekä pyhäkoulussa että päiväkerhossa on Jeesuksen antaman opetuskäskyn toteuttaminen. Opettajina toimivat tehtävään kutsutut henkilöt.

Perhe- ja diakoniatyö

Diakoniatyössä keskeistä on auttaa ja tukea lähimmäisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe- ja diakoniatoimikunta auttaa perheitä organisoimalla apua. Toimikunta tukee myös mahdollisuuksia osallistua elämäntilanteeseen sopivalle leirille. Mahdollisia avuntarvitsijoita ohjataan hakemaan ja käyttämään myös yhteiskunnan ja seurakunnan palveluja.

Nuorten perjantai

Nuorten perjantai toiminta (nupe) on rippikoulun käyneille nuorille suunnattu toimintamuoto, joka lisää nuorten yhteenkuuluvuutta yhteisen tekemisen, ryhmäytymisen ja pelien sekä leikkien kautta.

Iltaan sisältyy keskusteleva uskontotuokio, jonka aiheet nousevat nuorten elämänpiiristä.