Käytössä ovat MobilePay-lyhytnumerot seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kolehti
 • Kahvio
 • Kirjamyynti
 • Kotiseurat
 • Naistenilta
 • Miestenilta
 • Myyjäiset
 • Lahjatori
 • Leipätori
 • Diakonia
 • Urkuhanke

Kolehdin keräämiseen ja rahalahjoitusten vastaanottamiseen Lempäälän Rauhanyhdistys on saanut rahankeräysluvan, jonka numero on RA/2020/645. Rahankeräyslupa edellyttää, että mobiilikolehdin ja internetissä ilmoitettavan rahankeräyksen yhteydessä on oltava nähtävillä rahankeräysasetuksen 4§:n edellyttämät tiedot, joita ovat:

 • Rahankeräysluvan saaja: Lempäälän Rauhanyhdistys ry.
 • Rahankeräysluvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisilaitos / Sastamalan poliisiasema.
 • Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2020/645, 29.05.2020.
 • Keräyksen toimeenpanoaika: 01.08.2020 alkaen.
 • Keräyksen toimeenpanoalue: Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialue.
 • Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään yhdistyksen seuratoiminnan, muun toiminnan, kiinteistönylläpito- ja varainhankinnan kuluihin, lainan lyhennyksiin ja korkoihin sekä lapsi-, nuoriso-, perhe- ja diakoniatyöhön.
 • Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: ei erillistä määräystä.
 • Rahankeräyksen käytännön toimeenpanija, jos sellainen on määrätty: Lempäälän Rauhanyhdistys ry.