Kempeleen Rauhanyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ”herättää ja elvyttää kristillistä uskonelämää sekä edistää kristillissiveellisten elämäntapojen, kansanraittiuden ja isänmaallisen mielen vakiinnuttamista kansan keskuudessa”. Toimintamuodoista tärkein on seurat, jotka kokoavat yhteen kaikenikäisiä.

Toimintamuodot

Seurat

Seurat ovat pääsääntöisesti omalla toimitalolla sunnuntaisin klo 16. Ohjelma koostuu kahdesta seurapuheesta sekä virsistä ja Siionin lauluista. Väliajalla voi nauttia seurakahvion palveluista. Seurat ovat kaikille avoimet. Seuroja järjestetään yhdessä Murron Rauhanyhdistyksen kanssa muutaman kerran vuodessa Kempeleen kirkoissa ja Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Kotiseurat

Kotiseurat pidetään keskiviikkoisin klo 18:30. Kotiseuroja on mahdollisuus järjestää myös toimitalolla.

Päiväkerhot

Päiväkerhot ovat maanantaisin ja tiistaisin klo 17:30 toimitalolla. Päiväkerhossa voivat käydä neljä vuotta täyttäneet lapset kerran viikossa kouluikään asti. Tunnin mittaisen kerhon aikana pidetään uskontotuokio sekä askarrellaan, lauletaan ja leikitään yhdessä.

Pyhäkoulut

Pyhäkoulut ovat kodeissa sunnuntaisin klo 12. Rauhanyhdistyksen toiminta-alue on jaettu viiten pyhäkoulupiiriin. Pyhäkouluissa lauletaan yhdessä ja keskustellaan lasten kanssa uskonelämän perusasioista.

Raamattuluokat

Raamattuluokat ovat kodeissa torstaisin klo 18 kahdessa ryhmässä. Raamattuluokan tarkoituksena on syventää nuorten raamatuntuntemusta ja rohkaista heitä keskustelemaan omakohtaisen uskon perusteista.

Laitoshartaudet

Rauhanyhdistys järjestää laitoshartauksia vuorotellen paikkakunnan vanhusten palvelutaloissa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Tiistaikerho

Kerho kokoontuu pääsääntöisesti toimitalolla joka toinen tiistai klo 12. Kerhossa tavataan ystäviä, keskustellaan ja pidetään hartaushetkiä. Kerholaiset tekevät myös retkiä.

Nuortenillat, Sisarillat, Veli-illat

Myös nämä pääasiassa toimitalolla kokoontuvat toimintamuodot tarjoavat mahdollisuuden tutustumiseen ja keskusteluun uskonelämän kysymyksistä. Näissä tapaamisissa virkistäydytään, myös yhteisten retkien merkeissä.