Vaasan seudun Rauhanyhdistyksellä on valtakunnallinen rahankeräyslupa RA/2021/240.

  • Rahankeräyksen järjestäjä: Vaasan seudun Rauhanyhdistys ry.
  • Järjestäjän yhteystiedot: Vaasan seudun Rauhanyhdistys ry., Välitie 1, 65320 Vaasa. info@vaasanseudunrauhanyhdistys.fi

Kerätyillä varoilla tuetaan yhdistyksen hengellistä toimintaa kattamalla yhdistyksen toimitalon rakentamisesta ja käytöstä syntyneitä kustannuksia. Toimitalossa järjestetään seuratilaisuuksia sekä muita hengellisiä tapahtumia, kuten päiväkerhoja, pyhäkouluja ja raamattuluokkia, miesten- ja naisten iltoja, seniori-ikäisten kerhoja sekä nuorteniltoja. Varoilla katetaan toimitilan rakentamista varten otetun lainan lyhennyskuluja, lainanhoitokuluja ja kiinteistön käyttökuluja siltä osin, kuin toimitilaa käytetään edellä kuvatun yleishyödyllisen toiminnan toteuttamiseen. Kiinteistön käyttökuluina tässä huomioidaan maanvuokrasta, sähköstä, lämmityksestä, vedestä ja puhtaanapidosta syntyvät kulut.

Rahankeräyslupaa muutettiin 14.6.2023 Poliisihallituksen päätöksellä 2023/1679/Rabita niin, että kiinteistön käyttökulut lisättiin mukaan keräysvarojen käyttötarkoitukseen.