Vaasan seudun Rauhanyhdistyksellä on valtakunnallinen rahankeräyslupa RA/2021/240.

  • Rahankeräyksen järjestäjä: Vaasan seudun Rauhanyhdistys ry.
  • Järjestäjän yhteystiedot: Vaasan seudun Rauhanyhdistys ry., Välitie 1, 65320 Vaasa. info@vaasanseudunrauhanyhdistys.fi

Kerätyillä varoilla tuetaan yhdistyksen hengellistä toimintaa kattamalla yhdistyksen toimitalon rakentamisesta syntyneitä kustannuksia. Toimitalossa järjestetään seuratilaisuuksia sekä muita hengellisiä tapahtumia, kuten päiväkerhoja, pyhäkouluja ja raamattuluokkia, miesten- ja naisten iltoja, seniori-ikäisten kerhoja sekä nuorten iltoja. Varoilla katetaan toimitilan rakentamista varten otetun lainan lyhennyskuluja sekä lainanhoitokuluja siltä osin, kuin toimitilaa käytetään edellä kuvatun yleishyödyllisen toiminnan toteuttamiseen.