Seurat

Seuroihin kokoonnutaan yleensä sunnuntaisin. Seuroihin niin kuin muuhunkin toimintaan – on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Yleensä seuroissa on kaksi seurapuhetta. Puheiden välissä on väliaika, jolloin on mahdollisuus käyttää seuraravintolan palveluja. Puheen pitää pappi tai maallikkosaarnaaja. Seuroja järjestetään oman toimitalon lisäksi muutaman kerran vuodessa Ranuan kr. kansanopistolla ja Ranuan kirkossa.

Raamattuluokka

Alle rippikouluikäiset, 3-8-luokkalaiset lapset ja nuoret, käyvät raamattuluokissa, ja niiden tarkoituksena on syventää varhaisnuorten Raamatun tuntemusta, hoitaa uskoa sekä tukea kotien kristillistä kasvatusta. Raamattuluokat kokoontuvat perjantaisin kodeissa kouluvuoden aikana. Pitopaikat julkaistaan paikallisen Kuriiri –lehden Kirkolliset –palstalla, Ranuan seurakunnan ilmoituksien yhteydessä.

Aikuisille on raamattuluokka noin kerran kuussa tiistaisin. Aikuisten raamattuluokassa luetaan raamatun tekstejä ja keskustellaan niiden pohjalta. Aikuisten raamattuluokka on suunnattu täysi-ikäisille.

Perhekerho ja pyhäkoulu

Lapsille järjestetään pyhäkouluja ja perhekerhoja. Perhekerhot järjestetään Rauhanyhdistyksen toimitalossa talvikautena joka toinen maanantai. Perhekerhossa on mukana lasten vanhempia. Pyhäkouluihin kokoonnutaan sunnuntaisin kodeissa.

Perusajatuksena sekä pyhäkoulussa että perhekerhossa on Jeesuksen antaman opetuskäskyn toteuttaminen. Opettajina toimivat tehtävään kutsutut henkilöt, jotka uskovat samalla tavalla lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Perhe- ja diakoniatyö

Diakoniatyössä keskeistä on auttaa ja tukea lähimmäisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe- ja diakoniatoimikunta tukee perheitä organisoimalla lastenhoito- ja muuta apua. Toimikunta järjestää käyntejä ja vierailuja vanhusten koteihin. Mahdollisia avuntarvitsijoita ohjataan hakemaan ja käyttämään yhteiskunnan ja seurakunnan avustuspalveluja.

Nuortenillat

Rippikoulussa oleville ja tätä vanhemmille nuorille suunnattuja nuorteniltoja järjestetään keväisin ja syksyisin noin kuukauden välein lauantai-iltaisin Ranuan kr. kansanopistolla tai ry:llä. Lauantai-iltaisin järjestetään myös yhteisiä iltakyliä kodeissa.

Toimintaillat

On raamattuluokkaikäisille suunnattu toimintamuoto, joka lisää raamattuluokkaikäisten yhteenkuuluvuutta yhteisen tekemisen, pelien ja leikkien kautta.

Toimintailtoja toimitalolla perjantai-iltaisin klo klo 19–21. Yleensä paikalla on kaksi aikuista ohjaajaa, jotka huolehtivat ohjelman ja tarjottavat.

Torstaikerho

Torstaikerho kokoontuu pääsääntöisesti neljän viikon välein torstaisin klo 12.00 toimitalolla. Kerho tekee myös retkiä ja kerhossa käy myös vieraita muutaman kerran vuodessa. Uudet jäsenet – kaikenikäiset – ovat tervetulleita kerhoon!