Seurat

Seuroihin kokoonnutaan yleensä sunnuntaisin. Lauantai-iltaisin järjestetään seurat nuorille. Seuroihin niin kuin muuhunkin toimintaan – on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Yleensä sunnuntain seuroissa on kaksi seurapuhetta ja lauantaisin yksi seurapuhe. Puheiden välissä on väliaika, jolloin on mahdollisuus käyttää seuraravintolan palveluja. Puheen pitää pappi tai maallikkosaarnaaja. Seuroja järjestetään oman toimitalon lisäksi Perhon kirkossa ja seurakuntatalolla, Jalmiinakodilla, Aamuruskossa sekä kodeissa.

Raamattuluokka

Pääosin 5-8-luokkalaiset lapset ja nuoret käyvät raamattuluokassa, myös jonkin verran 9-luokkalaisia. Raamattuluokan tarkoituksena on syventää varhaisnuorten Raamatun tuntemusta, hoitaa uskoa sekä tukea kotien kristillistä kasvatusta. Raamattuluokat kokoontuvat perjantaisin Rauhanyhdistyksen toimitalolla kouluvuoden aikana.

Päiväkerho ja pyhäkoulu

Lapsille järjestetään pyhäkouluja ja päiväkerhoja. Päiväkerho järjestetään Rauhanyhdistyksen toimitalolla tiistai-iltaisin. Pyhäkouluihin kokoonnutaan sunnuntaisin kodeissa.

Perusajatuksena sekä pyhäkoulussa että päiväkerhossa on Jeesuksen antaman opetuskäskyn toteuttaminen. Opettajina toimivat tehtävään kutsutut henkilöt, jotka uskovat samalla tavalla lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Perhe- ja diakoniatyö

Diakoniatyössä keskeistä on auttaa ja tukea lähimmäisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe- ja diakoniatoimikunta tukee perheitä organisoimalla lastenhoito- ja muuta apua. Toimikunta järjestää käyntejä ja vierailuja vanhusten koteihin. Mahdollisia avuntarvitsijoita ohjataan hakemaan ja käyttämään yhteiskunnan ja seurakunnan avustuspalveluja.

Nuorten perjantai

Nuorten perjantai on rippikoulun käyneille nuorille suunnattu toimintamuoto, joka lisää nuorten yhteenkuuluvuutta yhteisen tekemisen, pelien ja leikkien kautta.

Iltaan sisältyy keskusteleva uskontotuokio, jonka aiheet nousevat nuorten elämänpiiristä.

Alueellisia NuPe-iltoja järjestetään vuorotellen naapurikuntien rauhanyhdistyksien kanssa.