Seurat

Seuroihin kokoonnutaan yleensä sunnuntaisin. Seuroihin niin kuin muuhunkin toimintaan – on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Yleensä seuroissa on kaksi seurapuhetta. Puheiden välissä on väliaika, jolloin on mahdollisuus käyttää seuraravintolan palveluja. Puheen pitää pappi tai maallikkosaarnaaja. Seuroja järjestetään oman toimitalon lisäksi seurakuntien tiloissa ja kodeissa Hyvinkäällä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella.
Keväisin järjestetään toukokuussa kesäseurat Kytäjän kyläkirkossa.

Raamattuluokka

Alle rippikouluikäiset, 4-8-luokkalaiset lapset ja nuoret, käyvät raamattuluokissa, ja niiden tarkoituksena on syventää varhaisnuorten Raamatun tuntemusta, hoitaa uskoa sekä tukea kotien kristillistä kasvatusta. Raamattuluokat kokoontuvat perjantaisin Rauhanyhdistyksen toimitalolla kouluvuoden aikana.

Päiväkerho ja pyhäkoulu

Lapsille järjestetään pyhäkouluja ja kaverikerhoa. Kaverikerho järjestetään Rauhanyhdistyksen toimitalolla lauantaisin kerran kuussa. Pyhäkouluihin kokoonnutaan sunnuntaisin kodeissa.

Perusajatuksena sekä pyhäkoulussa että kaverikerhossa on Jeesuksen antaman opetuskäskyn toteuttaminen. Opettajina toimivat tehtävään kutsutut henkilöt, jotka uskovat samalla tavalla lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Perhe- ja diakoniatyö

Diakoniatyössä keskeistä on auttaa ja tukea lähimmäisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe- ja diakoniatoimikunta tukee perheitä organisoimalla lastenhoito- ja muuta apua. Toimikunta järjestää käyntejä ja vierailuja vanhusten koteihin. Mahdollisia avuntarvitsijoita ohjataan hakemaan ja käyttämään yhteiskunnan ja seurakunnan avustuspalveluja.

Nuortenillat

Nuortenillat on kerran kuussa kodeissa järjestetty rippikoulun käyneille nuorille suunnattu toimintamuoto. Ilta koostuu alustuksesta ja keskustelusta, sekä vapaamuotoisesta illanvietosta.

Lisäksi toimintamuotoihin kuuluu toimitalolla kerran kuussa järjestettävä Nuorten Perjantai, joka lisää nuorten yhteenkuuluvuutta yhteisen tekemisen, pelien ja leikkien kautta. Iltaan sisältyy keskusteleva uskontotuokio, jonka aiheet nousevat nuorten elämänpiiristä