Tervetuloa Pyhännän rauhanyhdistykselle

Rauhanyhdistyksen keskeisintä toimintaa on seurojen järjestäminen. Seurat pidetään sunnuntaisin toimitalolla ja lauluseurat keskiviikkoisin pääsääntöisesti kodeissa. Lisäksi yhdistys järjestää Palvelukoti Nestorissa hartauden kerran kuussa.

Seuroihin niin kuin muuhunkin toimintaan – on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

TIEDOTE 13.1.2022

Pahentuneen koronatilanteen ja Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevien rajoitusten vuoksi
johtokunta on päättänyt toiminnan jatkosta seuraavasti:
• Sunnuntaiseurat striimataan rauhanyhdistyksen Youtube-kanavalla ohjelman mukaisesti.
• Kaikki muu toiminta on tauolla 31.1.2022 saakka.
Toiminnan jatkosta tiedotetaan tammikuun loppupuolella.

Pyhännän rauhanyhdistyksen johtokunta

TIEDOTE 14.12.2021
Pyhännän Rauhanyhdistys ry:n johtokunta on kokouksessaan 13.12.2021 päättänyt ottaa
Rauhanyhdistyksen toiminnassa käyttöön koronatodistuksen (koronapassin) 2.1.2022 alkaen
viranomaismääräysten sitä edellyttäessä. Passin käyttö mahdollistaa seura- ja muun toiminnan
jatkamisen mahdollisimman normaalina. Koronapassin käyttöönoton lisäksi johtokunta on päättänyt
jatkaa toistaiseksi sunnuntaiseurojen striimaamista yhdistyksen Youtube-kanavalla
kokoontumisrajoitusten voimassaollessa. Pyydämme sinua huomioimaan kaikissa tilaisuuksissa
seuraavat ohjeet:
▪ Älä tule tilaisuuteen sairaana tai oireisena.
▪ Mikäli olet yli 16-vuotias, varaudu esittämään koronapassi tullessasi tilaisuuteen, jossa sitä
viranomaismääräysten mukaisesti edellytetään.
▪ Käytä kasvomaskia sisätiloissa suositusten mukaisesti.
▪ Koronapassia ei edellytetä lapsi- ja nuorisotyön tilaisuuksissa (alle 16-vuotiaiden
tilaisuudet). Koronapassivaatimus koskee myös näitä tilaisuuksia yli 16-vuotiaiden osalta,
jos henkilömäärä ylittää kokoontumisrajoituksen mukaisen yleisötilaisuuden henkilömäärän.
▪ Koronapassia ei myöskään edellytetä nykyisen lainsäädännön perusteella tilaisuuden
järjestämiseen osallistuvilta talkoolaisilta eli meidän toiminnassamme tilaisuuksiin
työvuoroihin tulevilta.

Ajantasaista tietoa koronapassista ja sen käytöstä saat seuraavista lähteistä:
Omakanta: https://www.kanta.fi/koronatodistus
Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/koronapassi
SRK:n tiedote 2.12.2021:
https://www.paivamies.fi/uutiset/srkn-tiedote-2122021-viranomaisvastaus-koskienrauhanyhdistysten-jarjestamia-seuratilaisuuksia-6.42.12287.11a31510b4
Ote yllä olevasta SRK:n tiedotteesta: ”Rajoitustoimet saattavat tuntua vaikeilta hyväksyä. Ne eivät kuitenkaan rajoita uskon tuomaa turvaa, sydämen vapautta ja uskomisen iloa. Edelleen on mahdollisuus järjestää seuroja, joissa saarnataan Jumalan sanaa. Kuulemiseen on mahdollisuus sekä paikan päällä osallistuen ja että etäyhteyksin. Niitä toimenpiteitä, joita vallitseva pandemia meiltä edellyttää ei ole syytä hengellistää. Kysymys on toimintamme sopeuttamisesta vallitseviin olosuhteisiin. Saamme luottaa siihen, että vaikeanakin aikana elämämme on Taivaan Isän turvallisissa käsissä. Rukouksen mieli on tarpeen meille jokaiselle.”
Näillä sanoilla kutsumme kaikki Jumalan sanan kuuloon paikan päällä osallistuen tai etäyhteyksin yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Pyhännän Rauhanyhdistys ry:n johtokunta

Tulevat tapahtumat

su 23.1.16:00Kodinilta "Kristuksen kirkkolaki" nettilähetyksenä
Vesa Pirnes
su 30.1.16:00Seurat nettilähetyksenä
Arttu Kamula