Seurat

Seuroihin kokoonnutaan yleensä sunnuntaisin. Seuroihin niin kuin muuhunkin toimintaan, on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Seuroissa on yksi tai kaksi seurapuhetta ja seurojen lopussa on yleensä kahvitarjoilu. Seuroja järjestetään oman toimitalon lisäksi toimialueen kirkoissa ja seurakuntataloissa, vanhainkodilla sekä muissa julkisissa tiloissa. Myös kodeissa järjestetään  seuroja ja kotiompeluseuroja. Kaikista tilaisuuksista löytyy tiedot toimintakalenterista.

Raamattuluokka

Alle rippikouluikäiset, 5-8-luokkalaiset lapset ja nuoret, käyvät raamattuluokissa. Raamattuluokan tarkoituksena on syventää varhaisnuorten Raamatun tuntemusta, hoitaa uskoa sekä tukea kotien kristillistä kasvatusta. Tiedot raamattuluokkien ajankohdista ja paikoista löytyy toimintakalenterista.

Päiväkerho ja pyhäkoulu

Lapsille järjestetään pyhäkouluja ja päiväkerhoja. Perusajatuksena sekä pyhäkoulussa että päiväkerhossa on Jeesuksen antaman opetuskäskyn toteuttaminen. Opettajina toimivat tehtävään kutsutut henkilöt, jotka uskovat samalla tavalla lasten ja heidän perheidensä kanssa. Päiväkerhoista ja pyhäkouluista löytyy tiedot toimintakalenterista.

Perhe- ja diakoniatyö

Diakoniatyössä keskeistä on auttaa ja tukea lähimmäisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe- ja diakoniatoimikunta tukee perheitä organisoimalla lastenhoito- ja muuta apua. Toimikunta järjestää käyntejä ja vierailuja vanhusten koteihin. Mahdollisia avuntarvitsijoita ohjataan hakemaan ja käyttämään yhteiskunnan ja seurakunnan avustuspalveluja.