Osoitteet

Osoite: Kirkkotie 8, 86220 Merijärvi

Merijärven rauhanyhdistys ry:llä (0283175-6) on Poliisihallituksen 28.5.2021 myöntämä rahankeräyslupa no: RA/2021/713. Kerätyillä varoilla tuetaan yhdistyksen hengellistä toimintaa kattamalla yhdistyksen toimitalon peruskorjauksesta aiheutuneita kustannuksia, katetaan toimitilan peruskorjausta varten otetun lainan lyhennyskuluja sekä lainanhoitokuluja.

Ota yhteyttä