Katsaus Kärsämäen rauhanyhdistys ry:n historiaan

Kärsämäen alueelle elävä kristillisyys on tullut 1860-luvun tienoilla. Tuolta ajalta ei ole säilynyt kovin paljon tietoa. Vuosi 1906 merkitsi herätyksen aikaa Kärsämäellä. Hallanperälle Pajalan taloon muuttivat Taneli ja Eveliina Koistila Haapajärven Kuusaalta. He järjestivät seurat, jossa Jumalan sanaa puhutteli kuulijoita. Hankkilan ja Hallan taloista tuli vakituisia seurapaikkoja. Alkuvaiheen seuratoiminta oli vilkasta. Seuroja järjestettiin eri kylillä taloissa. Taloissa joissa järjestettiin seuroja oli vartavasten rakennettuja penkkejä. Seuroissa oli ajan tavan mukaan kaksi puhujaa. tekstinlukijana toimi monasti talon isäntä. Seurojen lopuksi laulettiin Siionin Lauluja ja keskusteltiin.

Kärsämäen Rauhanyhdistys ry perustettiin 20.12.1927 ja rekisteröitiin 25.2.1928. Yhdistyksen toimintaohjeeksi hyväksyttiin seuraava sääntö: ”Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on pitää paikkakunnalla Raamatun ja apostolisen opin perusteella esitelmiä ja hartausseuroja, joihin kaikilla on vapaa pääsy, kannattaa ns. vanhaa lestediolaisuutta hengellisyyttä. Sitäpaitsi, jos tilaisuutta on, pidetään sunnuntaikoulua lasten opettamiseksi Raamatun tuntemisessa ja hengellisten laulujen laulamisessa.”

20.5.1928 ko. yhdistys liittyi Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistykseen ja ostettiin Kalle, Juho, Hilma ja Sofia Korkatilta Mäen talo seurapaikaksi. Sota-aikana majoitettiin siirtolaisia yhdistyksen toimitiloissa. Seuratoiminta elpyi välittömästi sotien jälkeen. Vuonna 1946 perustettiin kunnan aluelle Saviselän rauhanyhdistys ja 1977 jäsenet liittyivät Kärsämäen rauhanyhdistykseen.

Vanha toimitalo kävi pieneksi ja 1955 päätettiin rakentaa toimitalo entisen seuratalon paikalle. Rakennetun toimitalon myötä toiminta vilkastui. Tiloja vuokrattiin myös kunnalle koulukäyttöön.

Toiminta monipuolistui 1980- luvulta lähtien: lasten päiväkerhotoiminta, raamattuluokkatoiminta, äitikerho ja eläkeläisten kerhot tulivat mukaan toimintaan. Monien vaihtoehtojen ja pohdintojen kautta päädyttiin jälleen vuoden 1991 lopulla rakentamaan uusi toimitalo samalle tontille entisen toimitalon viereen.