Omakohtaista uskoa vahvistavaa kasteopetusta

”- - opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa”
(Matt. 28:20)

Rippikoulu on osa kasteopetusta eli kodin kristillistä kasvatusta. Rippikoulun yleistavoitteena on,
että nuori vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan (Rippikoulusuunnitelma 2001).

Rippikoulu on Suomen evankelisluterilaisen kirkon koulu, jota SRK toteuttaa yhtenä järjestönä hiippakuntien
tuomiokapitulien luvilla. Opetus on piispainkokouksen hyväksymän suunnitelman mukaista. 

Rippikoulun aikana käydään avoimesti keskustelua erityisesti nuorten elämänpiiriin liittyvistä kysymyksistä.
Rippikoulu toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Syksyisin järjestettävät alueelliset kodinillat sekä leirien
aloitustilaisuudet kokoavat kattavasti nuoret vanhempiensa kanssa yhdelle koolle.