Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta

Lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön meitä velvoittavat Jeesuksen sanat: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.” (Mark. 10:14.)

Kristillisyyden lapsi- ja nuorisotyön tavoitteena on vahvistaa lapsen ja nuoren omakohtaista uskoa sekä tukea kodin kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta.

 

 

Kotien tukena

Lapsi- ja nuorisotyö on syntynyt kotien tarpeesta. Jumalan valtakunnan työssä on keskeistä Jumalan sanan ja evankeliumin esillä pitäminen. Tähän perustuu kristillisyyden lapsi- ja nuorisotyön ainutlaatuisuus.

Kodin kristillisessä kasvatuksessa keskeisessä asemassa ovat vanhemmat. Työmuodoissakin vanhempien merkitys on suuri sekä työn tekijöinä että lastensa työmuotoihin lähettäjinä. Rauhanyhdistysten työmuodot tukevat vanhempia kristillisessä kasvatuksessa.