Keskustelutilaisuudet

Rauhanyhdistykset järjestävät keskustelutilaisuuksia erilaisissa ryhmissä, joissa on mahdollista keskustella avoimesti elämän kipeistäkin asioista – turvallisuus, valoisuus ja elämänmyönteisyys säilyttäen. Tällaisia tilaisuuksia ovat muun muassa kodinillat, aviopuolisoillat, naistenillat ja miestenillat. Keskusteluja voidaan järjestää myös pienemmissä ryhmissä, aikuiset voivat kokoontua keskustelemaan esimerkiksi pyhäkoulupiireittäin. Jumalan sanan elämää suojelevat neuvot tuovat vaikeidenkin asioiden käsittelyyn turvallisen ilmapiirin.