Arjen apu ja tuki

Rauhanyhdistysten perhe- ja diakoniatoimikunnat järjestävät mahdollisuuksien mukaan lapsiperheille tukea arjen pienissä käytännön asioissa. Tukea voi antaa vaikkapa tarjoutumalla kotimieheksi jonkin asioinnin ajaksi. Esimerkkejä erilaisista auttamistavoista ovat keskusteluapu, lapsiparkki- ja kummiperhetoiminta sekä lenkkikaverina tai varamummona tai  -pappana oleminen. Vanhusten ja sairaiden huomioiminen sekä vauvaperheiden ja uusien asukkaiden muistaminen ovat tärkeitä tukimuotoja.