Perhe- ja diakoniatyö auttaa uskomaan, toivomaan ja rakastamaan keskellä arkea


Perhe- ja diakoniatyö on ennen kaikkea evankeliumin työtä, jossa on tärkeää pitää esillä Jumalan sanaa. Raamatun neuvot ja opetukset antavat kestävän perustan kodin arkeen. Seurat ovat koko perheen tilaisuuksia, joihin kokoonnutaan mahdollisuuksien mukaan vanhemmat ja lapset yhdessä. Evankeliumi antaa voimaa arjen keskelle.

Vastuu lähimmäisestä

Perhe-ja diakoniatyössä toteutuu Jeesuksen opetuksen mukaisesti rakkauden kaksoiskäsky: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt. 22:37-39.)

Henkilökohtaisen vastuun tiedostaminen lähimmäisestä on perhe- ja diakoniatyössä keskeisin asia. Kaikki tarvitsevat elämässään tukea. Oma lähipiiri, perhe ja ystävät tarvitsevat aikaa, läheisyyttä ja huomioimista. Jokainen yksittäinen uskovainen on avainasemassa ja voi auttaa omalla tavallaan. Jokaisella tulisi olla joku, jonka kanssa jakaa elämän arkea, iloja ja suruja.

Perhe- ja diakoniatyö on oma työmuotonsa, mutta sitä tehdään myös muiden kristillisyyden työmuotojen kautta. Lapsi- ja nuorisotyömuotojen toteuttamisessa perheet otetaan erityisesti huomioon. Myös leirityö tukee kotien ja perheiden eheyttä ja hyvinvointia. Opistoilla järjestetään muun muassa kursseja aviopuolisoille ja perheille.