SRK tukee ja palvelee

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n perustarkoitus on herättää ja hoitaa kristillistä uskonelämää. Haluamme edistää toiminnallamme myös kristillisiä arvoja ja elämäntapoja − rehellisyyttä, raittiutta ja isänmaanrakkautta − kotimaassamme. Nämä tarkoitukset toteutuvat järjestämällä tilaisuuksia ja julkaisemalla kustanteita, joissa on keskeisesti esillä elävä Jumalan sana.

Yli kahden vuosikymmenen ajan jatkuneen ja yhä laajenevan SRK:n ulkolähetystyön lähtökohta on Jeesuksen lähetyskäsky: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15).

SRK:n toimiston orgnisaatio muodostuu viidestä toiminnallisesta yksiköstä.

Lähetystyön yksikkö

Lähetystyön yksikkö vastaa kotimaan lähetystyöstä, johon sisältyvät myös suviseurat, vankilatyö, radio- ja tietojärjestelmätyö. Yksikkö vastaa ulkomaan lähetystyöstä, yhdistystoiminnasta, arkistotoimesta, hallinnon tukitoiminnoista ja yhteyksistä sisarjärjestöihin sekä kirkon ja yhteiskunnan toimijoihin.

Lapsi- ja perhetyön yksikkö

Lapsi- ja perhetyön yksikkö vastaa perhe- ja diakoniatyöstä, lapsi- ja nuorisotyöstä sekä leiri- ja rippikoulutyöstä.

Viestintäyksikkö 

Viestintäyksikkö vastaa viestinnän suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta sekä yhteyksistä ulkopuoliseen mediaan. Yksikkö vastaa lehtien suunnittelusta, toimittamisesta ja markkinoinnista.

Julkaisutyön yksikkö

Julkaisutyön yksikkö tekee vuosittaiset julkaisusuunnitelmat ja vastaa julkaisujen suunnittelusta, toimittamisesta ja markkinoinnista kustannustehokkaasti.

Talousyksikkö

Talousyksikkö vastaa yhdistyksen taloudesta, kirjanpidosta, talousarvion valmistelusta, toimistotarvikkeista ja -palveluista, kiinteistöistä, varastotoimesta, myyntityöstä ja henkilöstöhallinnosta.