SRK:n organisaatio

Vuosikokous

SRK:n vuosikokous kokoontuu kerran vuodessa. Työvaliokunta valmistelee kevään aikana SRK:n toimiston kanssa yhteistyössä vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Asiakirjat lähetetään jäsenyhdistyksille toukokuun aikana ja esitellään vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Vuosikokous valitsee seuraavalle toimikaudelle johtokunnan, toimitusneuvoston ja tilintarkastajat.

 

Johtokunta ja työvaliokunta

Johtokunta kokoontuu vuoden aikana seitsemän kertaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävä leiri pidetään leirikeskuksessa. Leirin teema on ajankohtainen ja vaihtuu vuosittain.

Johtokunta valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Kuusijäseninen työvaliokunta on johtokunnan alainen ja hoitaa yhdistyksen asioita johtokunnan antaman toimivallan rajoissa sekä valmistelee johtokunnassa käsiteltävät asiat. Työvaliokunta kokoontuu vuoden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa. 

 

Puhujienkokoukset

Perinteinen puhujien- ja seurakuntavanhinten kokous järjestetään SRK:n suviseurojen yhteydessä. Työvaliokunta päättää vuoden alussa kokoukseen ajankohtaisen alustuksen aiheen ja kutsuu tilaisuuden alustajan.

Vuodenvaihteen puhujienkokous järjestetään yleensä Oulun rauhanyhdistyksellä. Alustuksen aihe ja alustaja päätetään lokakuun johtokunnan kokouksessa.